<< Hulp geven

Mantelzorger

Waar kan ik terecht voor ondersteuning en advies als verzorger van mijn vader?

In Apeldoorn heeft De Kap, actief in de informele zorg, een Steunpunt Mantelzorg. Zij geven ondersteuning en advies, organiseren cursussen en ontspanning voor u als mantelzorger of vrijwilliger.

De Samenwerkende Steunpunten Mantelzorg uit de regio Oost-Veluwe hebben een mantelzorggids uitgegeven. Daarin vindt u informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor uzelf en voor degene voor wie u zorgt.

Er is ook een landelijke vereniging, Mezzo, die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Zij hebben veel informatie voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld wat belangrijk is in de contacten met huisarts, gemeente en zorginstelling. Ook hebben zij een webshop met informatieproducten (boeken, brochures, downloads e.d.).