<< Gezondheid

Zelfstanding blijven wonen

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving.

Soms is daar ondersteuning bij nodig. Daarvoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Apeldoorn. Een medewerker van het Wmo-loket helpt u met uw vragen en denkt mee met oplossingen die het beste bij uw situatie passen. Het Wmo-loket helpt en adviseert jong en oud. We zoeken samen met u naar oplossingen zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en uw leven kunt leven zoals u dat graag wilt.
Contact met het Wmo-loket

Andere organisaties

Er zijn organisaties die hulp bieden bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Loop eens binnen bij een Infopunt bij een van de Ontmoetingsplekken. De medewerkers daar zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die organisaties bieden.

Een van die mogelijkheden is een gesprek met een seniorenvoorlichter of een cliëntondersteuner. Zij bekijken samen met u waar zich problemen voordoen en wat daar een oplossing voor kan zijn.