<< Financiën

 

Volmacht

Geef iemand een volmacht om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt. U bepaalt zelf aan wie u uw zaken in handen geeft. Veel mensen geeft dat een rustig gevoel.

Maar financiën is niet het enige waarover beslissingen genomen moeten worden als u het zelf niet meer kunt. Denk aan wel of niet behandelen als u ziek bent of wat er moet gebeuren met uw woning als u daar niet meer kunt wonen. Maar ook wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u ze zelf niet meer kunt verzorgen. In dat geval kunt u denken aan een levenstestament. Daarin regelt u niet alleen de volmacht voor uw financiën maar ook wie er over andere zaken namens u beslist. Ook legt u daarin vast wanneer de volmacht in moet gaan.

Hoe regel ik een volmacht of levenstestament?

Zowel een volmacht als een levenstestament kunt u zelf opstellen. Maar u kunt ook advies vragen aan een notaris.
De Consumentenbond geeft een gids uit over het levenstestament. Leden krijgen korting op de aankoopprijs.

Wat als u niets zelf heeft geregeld?

Heeft u zelf niets geregeld en uw naasten twijfelen of u zelf nog beslissingen kunt nemen, dan kunnen zij de rechtbank vragen een bewindvoerder of curator aan te stellen. Dat gebeurt nooit achter uw rug om. De kantonrechter zal altijd naar uw mening vragen. Daarna beslist hij over de aanvraag. Meer informatie hierover vind op de website van de Rijksoverheid.

Wat is een bewindvoerder, curator of mentor eigenlijk?

Bewindvoerder, curator of mentor wordt nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn er grote verschillen. In de brochure: Curatele, bewind en mentorschap wordt het uitgelegd.