activity

Meer Bewegen voor Ouderen

In wijkcentrum Orca kunt u wekelijks op donderdag ochtend van 9.45 tot 10.45 uur meedoen met MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).

De activiteit bestaat o.a. uit loopoefeningen en oefeningen op de stoel. Tijdens de oefeningen wordt er getraind op lenigheid, kracht, oriëntatie, coördinatie, samenwerking, vaardigheid en ontspanning. Hierbij worden verschillenden materialen gebruikt. Dit alles aangepast aan de leeftijd van de deelneem(st)ers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Riet Renting | 055-5416203 | rietr@upcmail.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  • Tijd
  • 09:45 tot 10:45 uur
  • Prijs:
  • € 65,00 per half jaar
  • Locatie:
  • Orca
  • Aanmelden voor deze activiteit kan via:
  • 055-5416203
Meer informatie over
deze locatie