Juridisch Spreekuur

Driemaal per week wordt een Juridisch Spreekuur aangeboden in het Atrium, diverse organisaties zijn hierbij betrokken.
Op dinsdag en donderdag wordt dit aangeboden door een Sociaal Juridisch Dienstverlener van het Leger des Heils.

Bij het Juridisch Spreekuur kunt u terecht met uiteenlopende vragen over uitkeringen, inkomen, schulden, uw rechten richting uw werkgever, uw rechten als consument, etc.

Vanaf 13:00 uur worden er nummers uitgedeeld. U hoeft vooraf geen afspraak te maken, maar kunt tijdens de middag binnenlopen en aangeven dat u een vraag heeft voor het juridisch spreekuur.
Tijdens de juridische spreekuren kan maar een beperkt aantal mensen geholpen worden (in volgorde van binnenkomst). Als het druk is bestaat de kans dat er geen tijd is om uw vraag te behandelen en wordt u verwezen naar een volgend spreekuur.
Mogelijk kunnen andere aanwezige medewerkers of vrijwilligers uw vraag beantwoorden, wanneer het juridisch spreekuur vol is. Zie de activiteit 'Ontmoeting en Ondersteuning'. Wanneer u moet wachten, staat er koffie en thee voor u klaar.

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  • Tijd
  • 13:00 tot 16:00 uur
  • Prijs:
  • € 0,00
  • Locatie:
  • Het Atrium
Meer informatie over
deze locatie